За нас

Одринския Медицински Факултет е създаден през 1974 г. в рамките на Истанбулския Университет, а през 1976 г. в Одрин започва строежа на сградата на факултета. През учебната 1974-1975 година са приети първите студенти и до 1982 г. Одринския Медицински Факултет към Истанбулския Университет осъществява дейност в Истанбул в Медицинския Факултет Джеррахпаша. През 1982 г. със законов указ № 41, Одринският Медицински Факултет се премества в Тракийския Университет с 20 преподаватели и няколко административни служители. През юни 1983 под ръководството на Медицинския Факултет, състоящ се от основателя и ректора на Тракийския Университет Проф. Д-р Ахмет Карадениз и декана на факултета Проф. Д-р Исмет Дьокмеджи и заедно с 3 професора, 8 доцента и 7 главни асистента в Одринската държавна болница се открива болница с 50 легла, със започването на приема на студенти през академичната 1982-1983 година се предоставят и здравно-образователни услуги в Одрин. Построяването на една част от сградите, които започват да се изграждат през 1976 година, приключва доста бързо и през 1984 в тях се преместват Деканата и две от катедрите. През 1986 г. поликлиниките и катедрите се отделят от Одринската Държавна Болница и се преместват в собствените си сгради и продължават да предоставят здравните и образователни си услуги там. В края на 1999 г. се завършва и се пуска в експлоатация болничната сграда с площ от 105 000 квадратни метра. В рамките на университета, в края на 1998 г. се открива сградата на Основните Медицински Науки, която се състои от 2 блока, чрез които се разширяват областите на образование и обучение.
 
В 2019 г. факултетът вече има 45-годишна история като Одрински Медицински Факултет и 37-годишна история като Медицински Факултет на Тракийския Университет. Академичният състав се състои от общо 646 персонала, 218 от тях са преподаватели (118 професора, 29 доцента, 71 главни асистента), 13 лектори и 415 асистенти. Факултетът увеличава броя на научните публикации, взима необходимото оборудване за обучение на студенти и дава здравни услуги в почти всички основни специалности на медицината. Паралелно с нуждата от лекари в страната ни са увеличени броя на студентите във факултета, с което капацитетът на залите в сегашната сграда става недостатъчен. На основата на това през 2014 година започва строежа на учебната сграда Д-р Ратип Казанджъгил и на 27.11.2015 стоежа приключва, прави се откриване и започва обучението.
 
С откриването си факултета почва да действа с 3 отдела и 26 катедри, по-късно броят на катедрите се увеличава на 42 и всички 42 катедри са действащи. В рамките на главните катедри са създадени общо 30 дисциплини, към които има специализирани обучения от 10 секции.
 
През 2010г. катедрата „Кардиология”, през 2011 г. катедрата „Физиотерапия и Рехабилитация”, а през 2018 г. катедрата „Ортопедия и Травматология” получават сертификат за акредитация.
 
Кандидатурата ни към „Асоциацията за Оценяване и Акредитация на Програми за Медицинско Образование” за акредитация на програма за преддипломно медицинско образование е направена през учебната 2017-2018 г., в резултат от направеното оценяване от страна на Комисията по Акредитация молбата ни се прие и получихме акредитация до 01.01.2024 г, че покриваме Турските национални стандарти за медицинско образование преди дипломирането.  Сертификатът е получен на31 май 2018 г. с официална церемония.
 
Като се има предвид географското местоположение, в което се намира факултета ни, заедно със здравеобслужването в целия Тракийски регион, имаме за цел също да се развие научно сътрудничество със съседните страни и от сега са започнали съвместни дейности в тази област.
Resim
Сертификат за Акредитация
Resim